groen schoolplein

Een groen schoolplein is het beste voor iedereen

Een schoolplein is een van de belangrijkste onderdelen op een school. Het is de plaats waar veel kinderen binnen en buiten school samenkomen om met elkaar om te gaan. Het is dus van groot belang voor een school dat het schoolplein goed is. Naast dat een schoolplein goed moet zijn, kan een school een schoolplein ook op een groene manier inrichten, een groen schoolplein, zodat de kinderen die hier spelen veel meer natuur om zich heen hebben.

groen schoolplein

Wat maak het duurzamer?

Natuurlijk klinkt een groen schoolplein al duurzaam en natuurlijk genoeg voor veel mensen. Maar het is altijd handig om te weten wat nou echt de verbeteringen aanbrengt. Hierbij kan je dus denken aan:

  • Minder stoeptegels
  • Meer gras
  • Minder muren
  • Meer struiken/heggen
  • Speeltoestellen van boomstammen, stenen, etc.

Beter functioneren

Duurzaamheid kan dus een belangrijke rol spelen in een schoolplein. Vooral voor de school gaat dit dus heel veel voordelen opleveren. Maar ook voor de kinderen is dit van groot belang. Zoals eerder vermeld hebben kinderen meer natuur om zich heen. Natuur zorgt bij kinderen voor veel rust en concentratie, waardoor de kinderen beter zullen functioneren op school.