zelforganiserend team

Een zelforganiserend team in je bedrijf creëren? Zo doe je dat

Een zelforganiserend team in een professionele organisatie is een team waarbij inmenging van leidinggevenden nihil is. De leden van het team moeten dus zichzelf sturen en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor hun resultaten. Als je in je bedrijf met een dergelijk team wenst te gaan werken, dan is het altijd eerst zaak om met alle betrokkenen de randvoorwaarden op te stellen. Mogelijk moet het team heringericht worden en is er zelfs nieuw personeel nodig. Is dit geregeld, dan wordt het tijd om de werkwijze en doelen vast te stellen en duidelijke afspraken te maken. Het spreekt voor zich dat de toekomstige leden van het team hierbij al inspraak hebben. 

zelforganiserend team

Schakel externe hulp in

Het opzetten van een zelforganiserend team is geen makkelijke taak. Bovendien gaat er veel regelwerk en overleg vooraf aan het moment dat het team echt van start kan gaan. Er bestaat dan ook een goede kans dat je hier als manager of eigenaar van een bedrijf niet voldoende tijd voor hebt. Los daarvan is het slim om minimaal een keer een externe specialist in te zetten voor advies over het zo goed mogelijk functioneren van een dergelijk team.