WKB

WKB, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, of ook wel bekend als WKB, moet zorgen voor meer toezicht in de bouw. Het doel van deze wet is simpel: Veiligere gebouwen. Deze wet treedt volgend jaar, op 1 januari 2023, in werking. Een belangrijke wet dus, die gevolgen gaat hebben voor veel partijen die in of met de bouw werken. 

WKB

Voor wie is de WKB

De WKB is niet alleen belangrijk voor de bouw zelf, maar ook voor de consument. De WKB moet hen namelijk meer rechten geven en daarmee ook hun positie verbeteren. Daarnaast moet de WKB zorgen voor kwaliteitsverbetering, maar ook faalkosten verminderen. Deze kwaliteitscontrole door private kwaliteitsborgers moet daarmee het bouwproces verbeteren en voor veiligere gebouwen zorgen. Dit nieuwe systeem moet het huidige stelsel, dat volgens sommigen gedateerd is, vervangen. Op dit moment worden de controles uitgevoerd door de gemeente. Omdat er tussen gemeenten onderling grote verschillen zijn, is er op dit moment weinig eenduidigheid.

Geschiedenis van de WKB

De WKB werd al in mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer, maar de invoer werd herhaaldelijk uitgesteld. In januari 2023 is het dan wel echt zo ver, dan begint de gefaseerde invoer van deze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.