Maatschappelijk verantwoorde incassering

Soms kan het bijzonder veel moeite kosten om een incassering door een debiteur te laten plaatsvinden. Dat is vervelend, want je hebt werkzaamheden gedaan voor de debiteur en je hebt dus recht op je geld. Anderzijds wil je ook de relatie met de debiteur niet op het spel zetten door veel druk op hem uit te oefenen. Maar dat kan ertoe leiden dat ook toekomstige facturen veel te laat worden voldaan. Door de incassering uit te besteden aan CBMK beschik je snel over het geld waar je recht op hebt en worden toekomstige betalingsproblemen voorkomen.

Het begint bij het oplossen van problemen

De meeste debiteuren hebben een goede reden voor het te laat betalen van facturen. Maar jij mag daar als opdrachtnemer niet de dupe van worden. Om de incassering zo vlot mogelijk gedaan te krijgen wordt er door de specialisten van CBMK eerst geprobeerd om samen met de debiteur zijn problemen op te lossen. Hij kan de factuur dan gewoon betalen. De kans is groot dat er in de toekomst niet opnieuw problemen met de betalingen ontstaan. Als de debiteur niet wil meewerken aan een duurzame oplossing, zullen de professionals niet aarzelen om een gerechtelijke procedure op te starten.

Incassering zonder relatieschade

Bij CBMK is de ervaring, dat het geen zin heeft om met veel geweld te proberen er een incassering door te drukken. Goed overleg en begrip voor de situatie van de debiteur leidt tot veel betere resultaten, waarbij de relatie met de opdrachtgever geen schade oploopt. Als je een incassering uit handen geeft bij CBMK heb je via de online portal altijd zicht op de status van het dossier. Als je graag tussentijds contact wil voor nader overleg met de specialist die jouw dossier voor de incassering in behandeling heeft, is dat altijd mogelijk.